Pranešimai

MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS Į PAMOKAS IR PO PAMOKŲ NUO RUGSĖJO 14 DIENOS

MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS Į PAMOKAS IR PO PAMOKŲ NUO RUGSĖJO 14 DIENOS

Į PAMOKAS

Vairuotojas R. Kepalinskas

Iš Maženių – 7.25 val.

Iš Genėtinių  – 7.40 val.

Iš Juškų sodybos – 7.45 val.

Iš Šilų – 8.05 val.

Iš Vėjeliškių – 8.10 val.

Iš Praščiūnų  –  8.10 val.

Iš Vilkonių – 8.15 val.

Vairuotojas  V. Steponavičius

Iš Vadoklių – 7.10 val.

Iš  Mikėnų  – 7.15 val.

Iš Šilų – 7.30 val.

Iš Juostininkų  – 8.05 val.

Iš Kirmėlių – 8.10 val.

Vairuotojas  G. Karaliūnas

Iš Raguvėlės – 7.10 val.

Iš Trumpragio – 7.20 val.

Iš Nevėžio – 7.35 val.

Iš Kučkų – 7.45 val.

Iš Levaniškio – 8.10 val.

Iš Vėžiškių – 8.10 val.

                                                                           PO PAMOKŲ

Vairuotojas R. Kepalinskas

Į Vilkonis, Praščiūnus, Vėjeliškį, Šilus, Juškų sodybą, Genėtinius,  Maženius – 14.20 val., 16.00 val.

Vairuotojas  V. Steponavičius

Į Kučkus, Levaniškį, Traupį, Šilus, Mikėnus, Vadoklius – 14.20 val., 16.00 val.

Vairuotojas  G. Karaliūnas

Į Kirmėlius, Juostininkus, Raguvėlę,  Trumpragį,  Nevėžį – 14.20 val ir 16.00 val.

Autorius:
Lilija
Pleškienė

Klasių veiklos kuratorė
Ankstesnės naujienos


Pateikiame apibendrintą vizualiai pateiktą informaciją apie rekomendacijas ir reikalavimus švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos.