STEAM MOKYKLA

Panevėžio r. Raguvos gimnazijos

STEAM veiksmų planas

Eil. Nr.

Veiksmo pavadinimas

1.

Organizuoti išvykas į mokyklas, vykdančias STEAM veiklas

2.

Organizuoti kiekvienoje klasėje bent dvi trumpalaikes ir vieną ilgalaikę praktinę-tiriamąją veiklas.

3.

Gilinti mokytojų dalykinę kompetenciją STEAM srityje

4.

Vykdyti mokinių karjeros planavimą STEAM mokslų srityje

5.

Plėsti partnerystę su socialiniais partneriais STEAM dalykų ugdymo srityse.

Apie STEAM mokyklą skaitykite plačiau

 

Atnaujinta: 2020-01-28