Pranešimai

Projekto „Kangoo Jumps batų įsigijimas“ įgyvendinimas

Raguvos gimnazija nuo š. m. rugsėjo 1 d. pradės įgyvendinti projektą „Kangoo Jumps batų įsigijimas“, bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas ir Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projektas bus skirtas gimnazijos mokiniams ir bendruomenei, siekiant didinti dalyvių fizinį aktyvumą, novatoriškų sportinių veiklų propagavimą rajone.

Įgyvendinant projektą prasiplės fizinio ugdymo pamokų, sporto renginių įvairovė. Dalyviams įsitraukus į sportines veiklas bus sprendžiamos: vaikų užimtumo, socialinės atskirties problemos, patyčių prevencija, užkertamas kelias žalingų įpročių atsiradimui, skatinama sveika gyvensena. Sportines veiklas siūlysime ir bendruomenės nariams, taip bus ugdomas bendruomeniškumas ir didinamas fizinis aktyvumas.

Pagrindiniai projekto tikslai aprėpia platesnių sportinių galimybių gimnazijos bendruomenei užtikrinimą ir formaliojo, neformaliojo ugdymo kokybės gerinimą formuojant aktyvaus sporto įgūdžius.

Visa gimnazijos bendruomenė tikisi, kad įsigijus šią sportinę priemonę bus pasiekti užsibrėžti projekto tikslai ir aktyviai leidžiamas laikas sporto salėje.

Autorius:
Inga
Kanišauskė

Direktorės pavaduotoja ugdymui
Ankstesnės naujienos


Raguvos gimnazija skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo pirmąjį viešąjį prekių aukcioną. Aukciono vieta – Laisvės g. 24, Raguva, Panevėžio r. Aukcionas vyks 2020 m. rugsėjo 14 d. 10:00 val. Aukcione gali dalyvauti visi dalyviai arba...

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostatomis, nuo liepos 1 d. galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus...

Mes jais didžiuojamės!

Tėvai, pageidaujantys, kad vaikas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, kviečiami teikti patvirtintos mokyklos direktoriui prašymus ir dokumentus nuo 2020 m. birželio 15 d. iki birželio 30 d.